Первый национальный доклад Первый национальный доклад
Жұмыспен қамту
Жұмыспен қамтылғандар
8,8 млн II т. 2022 ж.
+23,1 мың II т. 2021 ж.
8780829,8794054,8703701,8713145,8744477,8732040,8781122,8805024,8812861,8811894,8807113,8816287,8828142
Жалдамалылар
6,7 млн II т. 2022 ж.
+20,4 мың II т. 2021 ж.
6294888,6342835,6485931,6612467,6681580,6686666,6702718,6700319,6684896,6717036,6710206,6733483,6720742
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
2,1 млн II т. 2022 ж.
+2,7 мың II т. 2021 ж.
2138425,2210541,2099222,2082522,2099249,2045374,2078404,2104705,2127965,2094858,2096907,2082804,2107400
Жұмыссыздар
451,9 мың II т. 2022 ж.
+592 II т. 2021 ж.
454242,445467,442279,443644,440652,448805,451271,451359,450753,450407,449644,453134,451951
Тіркелген жұмыссыздар саны
252,7 мың 01.09.2022 ж.
+23,5 мың 01.08.2022 ж.
110957,131751,143466,160722,169922,176708,172748,175655,169981,165817,151991,97534,116063,139972,149783,155537,161270,184910,199478,219191,227935,222369,207034,141794,172287,192043,197776,214974,222737,223481,223548,223228,210097,193457,174242,153057,138701,161889,171262,193047,200156,207282,229129,252720
Жұмыссыздық деңгейі
4,9% II т. 2022 ж.
- II т. 2021 ж.
4.9,4.9,4.9,4.8,4.8,4.9,4.9,4.9,4.9,4.9,4.9,4.9,4.9
Орташа жалақы
312,0 мың II т. 2022 ж.
+26,6 мың I т. 2022 ж.
126021,142898,150827,162673,186815,212634,230829,242542,251508,243667,275580,285433,312011
Нақты жалақы индексі
102,9% II т. 2022 ж.
+27,3% I т. 2020 ж.
97.7,98.9,98.3,101.7,109.1,107.3,107.4,97.7,106.5,94.9,111.1,100.5,102.9
enbek.kz-тегі бос жұмыс орындары
119,9 мың там. 2022 ж.
+32,9 мың шіл. 2022 ж.
47784,47196,48706,65447,66476,83237,69165,76633,98391,94980,75519,81344,64421,55495,40567,33864,126920,115160,71421,98424,103536,97077,81847,79630,60395,65664,62545,89031,75327,96449,81666,113063,137914,139637,106853,88072,68292,72313,72701,91372,82417,124635,87036,119951
enbek.kz-тегі түйіндемелер
93,9 мың там. 2022 ж.
+23,3 мың шіл. 2022 ж.
57748,61188,47845,66485,54307,60460,56053,50900,59418,49868,32506,20986,47802,47517,30137,41996,72279,80361,55428,69057,63374,51005,38714,26325,66205,52349,51125,69253,46446,49189,47910,57461,62209,48962,35042,21205,70209,54619,48811,59469,45689,59941,70577,93961
Еңбек және көші-қон
Ішкі көші-қон
65,5 мың шіл. 2022 ж.
-1,6 мың мау. 2022 ж.
75337,72004,78612,105129,95628,98727,97400,103920,99189,93152,94347,102292,97179,83885,46431,1613,25635,84753,65986,83464,95317,91096,84814,85147,78664,66796,60396,52550,56117,65767,68189,76076,60945,53881,58852,58279,58876,68296,52767,70819,57041,67177,65559
Көші-қон айырмасы
-2,1 мың шіл. 2022 ж.
-132 мау. 2022 ж.
-1435,-1678,-2066,-2393,-3072,-3780,-4620,-4823,-2333,-2268,-2402,-2103,-1209,-1051,-816,58,305,-1198,-2708,-2635,-2586,-2421,-2073,-1323,-909,-1115,-1429,-1185,-1562,-3397,-3192,-3557,-1730,-1347,-1245,-559,-301,-350,-522,-746,-888,-2250,-2118
Шетелдік жұмыс күшін тартуға белгіленген үлестеме
23,6 мың 2022 ж.
-4,8 мың 2021 ж.
63000,63000,54100,41700,48794,29292,29292,28352,23560
Тартылған шетелдік жұмыс күші
10,5 мың адам 01.09.2022 ж.
-2,0 мың адам 01.09.2021 ж.
6835,2772,2604,2045,2480,1797,1699,1745,3500,1539,2918,1897,578,774,1425,1129,1106,2086,1050,956,947,1389,2404,1824,1662,1570,1169,1619,1496,1451,1398,1358,372,1531,1828,1412,1619,1500,1192,1329
Электрондық еңбек шарттары (e-HR)
7,6 млн 01.09.2022 ж.
+184,9 мың 01.08.2022 ж.
308321,1069310,1129631,1201361,1253296,1282045,1401495,1816532,2027465,2271506,2661982,2989952,3406126,3884489,4078344,4265576,4430548,4620785,4776042,4948041,5090965,5321813,5602688,5773163,5970716,6252283,6407798,6610581,6783558,7016061,7171031,7317602,7489791,7674777
e-HR-ғы кәсіпорындар саны
296,0 мың 01.09.2022 ж.
+7,4 мың 01.08.2022 ж.
6815,10453,16417,21306,24849,27894,49545,84851,139766,146717,154114,158760,164802,169474,175457,180699,186419,203526,209096,218238,235362,245504,256594,263486,271239,277175,282795,288597,296073
Еңбек өнімділігінің индексі
104,2% I т. 2022 ж.
+3,3% I т. 2021 ж.
100.6,100.2,104.3,103.1,103.7,102.4,97.9,97.4,97.5,97.5,98.9,102,103.2,103.0,104.2
Еңбек қатынастары бойынша құқық бұзушылықтар
4,1 мың 01.09.2022 ж.
-1058 01.09.2021 ж.
799,896,955,631,731,424,563,447,678,67,1100,529,467,259,683,1099,1744,2303,3004,3681,4143
Өндірісте зардап шеккендер
874 адам 01.09.2022 ж.
-64 адам 01.09.2021 ж.
123,93,125,97,82,123,106,99,95,133,104,93,83,139,120,126,114,111,146,178,156,96,125,86,155,102,123,130,121,124,135,107,161,90,215,310,432,538,656,780,874
Өндірісте қаза тапқандар
121 адам 01.09.2022 ж.
+7 адам 01.09.2021 ж.
15,9,9,6,12,14,17,13,16,22,16,12,4,11,21,27,17,14,25,16,20,13,18,7,21,7,12,15,21,26,23,9,28,10,32,46,56,70,89,110,121
Әлеуметтік қамсыздандыру
РБ бекітілген күнкөріс минимумының шамасы
36 мың 2022 ж.
+1,7 мың 2021 ж.
28284,29698,31183,31183,32668,34302,36018
Табысы күнкөріс минимумынан төмен халықтың үлесі
5,1% II т. 2022 ж.
+0,3 п.п. II т. 2021 ж.
2.4,3.7,3.8,4.0,5.7,5.7,4.6,5.3,4.5,4.8,5.3,4.9,5.2,4.6,5.1
Орташа айлық табыстар
143,6 мың тг. мам. 2022 ж.
-2,2 мың тг. сәу. 2022 ж.
83710,93135,104282,110366,110288,110382,111482,111344,110296,109484,109660,109981,109177,113433,115704,115684,122392,122765,124132,121001,123412,125607,130590,130600,127720,131978,136312,142354,143246,143921,145787,143636
Зейнеткерлер
2,2 млн там. 2022 ж.
+5,8 мың адам шіл. 2022 ж.
2145153,2189450,2224511,2222527,2225947,2225940,2225869,2228984,2220988,2219847,2209017,2212424,2220950,2229907,2247201,2243334,2238823,2246941,2245067,2243454,2239257,2238212,2235578,2229697,2230234,2233146,2249516,2244175,2246814,2245614,2245045,2246038,2247602,2246931,2252817
Зейнетақының орташа мөлшері
109,2 мың тг. там. 2022 ж.
+68 тг. шіл. 2022 ж.
65918,81062,85644,90502,90829,90668,90560,99314,94777,95058,94967,94903,94932,94816,94723,100065,100306,100151,99990,100009,99888,99911,99848,99795,99717,99585,105282,105530,105322,105178,105173,117451,109141,109209
Атаулы әлеуметтік көмек алушылар
686,9 мың 01.09.2022 ж.
-204,2 мың 01.09.2021 ж.
43.9,571.6,2015.0,41.9,274.9,511.6,558.1,591.2,629.8,662.4,710.1,764.6,630,562,645.5,672.7,936.2,559.5,683.4,672.7,749.8,799.2,816.2,854.3,891.1,903.9,973.9,988.8,990.5,399.9,487.3,503.5,571.1,602.6,608.1,648.1,686.9
Тұрғын үй көмегін алатын отбасылар
14,4 мың 01.07.2022 ж.
-10,1 мың 01.07.2021 ж.
67.4,61.5,49.0,54.5,54.5,26.7,26.7,26.7,28.7,28.7,28.7,31.7,36.7,20.4,24.5,29.7,32.2,14.4
Мүгедектігі бойынша МӘК алушылар
533,5 мың 01.09.2022 ж.
+3,4 мың 01.08.2022 ж.
518735,519533,527647,523115,521406,523002,530453,535506,524289,536320,533088,533121,518781,509408,524729,521545,520808,524312,525111,527975,526095,526112,528640,528115,524454,520834,531271,526058,531652,533525,528916,539568,530035,533523
Электрондық форматта көрсетілген қызметтер
1 531 мың 01.03.2022 ж.
+718 мың 01.02.2022 ж.
666125,715800,397747,591396,512762,677280,711628,567799,380748,964372,1033594,502475,530365,3073676,1393076,472921,589466,940995,1531107
Мүгедектігі бар тұлғаларға бейімделген нысандар
35 мың 01.04.2021 ж.
+10,5 мың 01.09.2020 ж.
16585,20250,23314,23314,23314,23314,23314,23314,24468,24468,24468,35025,35025,35025,35025
Мәліметтерді жүктеу

Жаңалықтар және оқиғалар

Былтыр шілде айында skills.enbek.kz онлайн кәсіптік оқыту платформасы (бұдан әрі – Платформа) іске қосылған сәттен бастап 76,9 мың қазақстандық, оның ішінде 17 мың жұмыссыз азамат курстан өткені туралы сертификат алды. Платформада 110,7 мың адам тіркелді, оның 97,3 мыңы 2022 жылы тіркелген.

26.08.2022

2022 жылдың екінші тоқсанында Қазақстанның еңбек нарығында жоғары білікті мамандар (2,1 млн адам) мен қызмет көрсету саласының қызметкерлері (1,3 млн адам) арасында жұмыспен қамтудың өсуі байқалады. Бұл ретте, тұтастай алғанда, жұмыс күшінің экономикалық белсенділігінің тұрақты өсуі байқалады.

26.08.2022

2022 жылғы шілдеде Электрондық еңбек биржасында (бұдан әрі - ЭЕБ) 87 мың бос жұмыс орны және 70,6 мың түйіндеме орналастырылды. Өткен аймен салыстырғанда бос орындар саны 30%-ға төмендеді, ал өзекті түйіндемелер саны 18% - ға артты. Сондай-ақ, еңбек нарығының маусымдық ерекшеліктері есебінен біліктілігі төмен кадрларға сұраныс қысқаруда.

23.08.2022

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ (бұдан әрі – ЕРДО) және Өзбекстан Республикасы Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары министрлігінің Еңбек саласындағы жобаларды басқару орталығымен Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру және автоматтандыру саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

16.08.2022

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ (бұдан әрі – ЕРДО) және «Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС консорциумы Өзбекстан Республикасының Жұмыспен қамту және еңбек қатынастары министрлігімен келісімге қол қойды, оның шеңберінде Өзбекстанның еңбек саласындағы қызметтерді оңтайландыруға қолдау көрсетілетін болады.

16.08.2022

Беттер