Директорлар кеңесі жұмысының жоспары

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ - (бұдан әрі - «ЕРДО» АҚ)

директорлар Кеңесінің 2018 жылға арналған

жұмыс жоспары

№ п/п

Директорлар Кеңесінің отырысының қарауына енгізілетін мәселелер

Отырысты өткізудің жоспарланатын күні

Жауапты орындаушылар

Аяқтау  үлгісі

1

Аудиторлық ұйымның «ЕРДО» АҚ аудитін жүргізу үшін қызметтердің ақысын төлеу мөлшерін анықтау туралы

2018 жылғы
ақпан

Аукенова Г.Д.

ДК шешімі

2

«ЕРДО» АҚ 2017 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту

2018 жылғы
наурыз-сәуір

Аукенова Г.Д. ДК шешімі

3

Аудиттелген қаржылық есептілік негізінде 2017 жылға дейінгі «ЕРДО» АҚ даму жоспарын орындау туралы есепті бекіту туралы

2018 жылғы
сәуір - мамыр

Аукенова Г.Д. Ускенбаева Г.М. ДК шешімі

4

2017 жылға арналған жұмыс негізінде «ЕРДО» АҚ аға қызметкерлеріне сыйақы беру туралы

2018 жылғы
сәуір - мамыр

Аукенова Г.Д. ДК шешімі

5

2018 жылға дейін «ЕРДО» АҚ даму жоспарын түзетуді мақұлдау туралы (2 нұсқа)

2018 жылғы
сәуір - мамыр

Ускенбаева Г.М. ДК шешімі

6

«ЕРДО» АҚ 2018 жылға арналған Даму жоспарын түзетуді мақұлдау (3-нұсқа)

2018 жылғы
қыркүйек-қараша

Ускенбаева Г.М ДК шешімі

7

2017-2021 жылдарға арналған «ЕРДО» АҚ даму жоспарын бекіту (2019 жылға арналған жоспарды түзету, 1-ші нұсқа)

2018 жылғы
қараша-желтоқсан

Ускенбаева Г.М ДК шешімі

8

2019 жылға дейін «ЕРДО» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы

2018 жылғы
қараша-желтоқсан

Абенов Д.

ДК шешімі

01.10.2018
1497