Жоспарланған зерттеу бойынша әлеуетті серіктес орындаушыларды қайтадан конкурстық негізде іріктеу туралы хабарлама

Ақпараттық хат

«Еңбек  ресурстарын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) осы арқылы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен Қоғам арасында «Жаңа экономика мен ресми жұмысқа орналастыру талаптарын ескере отырып еңбек нарығын дамытудың көзқарасын қалыптастыру» зерттеу тақырыбы бойынша мемлекеттік тапсырманы орындау туралы Шарт жасалды (бұдан әрі - Қызмет) деп хабарлайды.

Осы Шарт шеңберінде Қоғам Қызметтерді бір бөлігін беру арқылы бірлескен орындаушыларды (Компанияларды) тартуды жоспарлап отыр.

Қызметтерді көрсету мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 2018 жылдың қыркүйегі.

Қызметтердің әлеуетті серіктес орындаушыларына қойылатын біліктілік талаптары (міндетті):

1) осы ақпараттық хаттың жарияланған күнінен бұрын емес уәкілетті органнан алынған мерзімі өткен салық берешегінің болмауы туралы ресми растау;

2) осы ақпараттық хат жарияланған күннен бұрын емес банктен алынған мерзімі өткен банк берешектің болмауы туралы ресми растау;

3) әлеуетті серіктес орындаушының үшінші тараптармен сот процесінде қатысушысы болып табылмайтынына, сондай-ақ сот алдындағы / наразылықтарына, оның ішінде дәрменсіздігіне әкеліп соқтырмайтынын анықтайтын кепілдік хат;

4) әлеуетті серіктес орындаушы мемлекеттік басқару, стратегиялық жоспарлау және еңбек нарығын дамытуға қатысты зерттеулер мен консалтингтік қызметтер саласында кем дегенде 5 жыл жұмыс істеудің жалпы тәжірибесіне ие, бұл тәжірибе Қазақстан Республикасында (кемінде 2 жоба) және шет елдерде іске асырылған жобаларымен сипатталған ресми хатпен расталады;

5) әлеуетті серіктес орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында тiркелген болуы керек немесе тіркелген өкілеттілігі болуы керек (тұрақты мекеме немесе филиал);

(қосымша / қалаған):

6) әлеуетті серіктес орындаушы стратегиялық және басқару консалтинг саласындағы (Management consulting) алдыңғы қатарлы халықаралық компаниялардың қатарында болуы керек және, атап айтқанда Vault.com тәуелсіз зерттеуіне сәйкес, «2018 Vault Consulting 50» он ең табысты консалтингтік компаниялардың рейтингіне енуі тиіс;

7) әлеуетті серіктес орындаушы мемлекеттік сектордағы оң тәжірибе туралы растауды немесе атқарылған жұмыстар туралы жария пікір түрінде растауы тиіс;

8) мынадай талаптарға сай келетін кәсіби біліктілігі бар жоғары білікті топтың болуы:

- жобалық топтың жетекшісі (жобаны жалпы басқару және нәтижелерді сапалы бақылау үшін жауапты) кем дегенде 5 жыл мемлекеттік деңгейде стратегиялық жоспарлау жобаларын басқару тәжірибесі болуы керек, бұны әлеуетті серіктес орындаушы  түйіндемемен  және ресми хатпен растайды;

- сарапшылардың халықаралық желісіне қол жеткізу және 5-тен астам елде еңбек нарығын дамыту саласындағы әлемдік тәжірибеге ие кем дегенде бір сарапшының болуы, бұны әлеуетті серіктес орындаушы түйіндемемен және ресми хатпен растайды;

- әлеуетті топтың мәлімделген мүшелерінің кемінде 50%-ы кем дегенде 3 жыл еңбек нарығын дамытудың түрлі аспектілеріне қатысты жобаларды іске асыру тәжірибесі болуы тиіс, бұны әлеуетті серіктес орындаушы түйіндемемен және ресми хатпен растайды;

- әлеуетті топ мүшелерінің, оның ішінде басшылық пен сарапшылардың кемінде 50% -ы білім беру туралы құжатпен расталған жоғары экономикалық білімге ие болуға тиіс;

- әлеуетті топтың мәлімделген мүшелерінің кемінде 80% жазбаша және ауызша ағылшын тілін еркін меңгеруі тиіс, бұл шетелдік білім беру құжаты немесе қолданыстағы IELTS немесе TOEFL сертификатымен расталады;

- жоба басшысы мен сарапшыларының тәжірибесін растау ретінде әлеуетті серіктес орындаушы білімге, жалпы жұмыс тәжірибесіне және осы зерттеуге сәйкес келетін жұмыс тәжірибесіне қатысты ақпарат беруі керек. Түйіндеме растау құжаты болып  табылады.

Мүдделілік жағдайда, әлеуетті серіктес орындаушы осы ақпараттық хат жарияланған күннен бастап екі жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде Қоғамға мәлімделген талаптарға сәйкестігі туралы және жұмыстар/қызметтер  Техникалық ерекшелігін алу мақсатында осы ақпараттық хатқа қосымшаға сәйкес нысанда құпия ақпараттың жария етілмеуі туралы (Қоғамның кеңсесіне) кепілдік -хат ұсынуға құқылы.

Техникалық ерекшелiктердi алған компаниялар 2018 жылдың 27 маусымына  дейiн әлеуетті серіктес орындаушының уәкілетті өкілінің мөрімен және қолымен келесі ақпараты бар мұқабалық хат жіберуі тиіс:

1) осы ақпараттық хатқа қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған Конкурска қатысуға өтінім;

2) осы ақпараттық хатқа қосымшаға сәйкес нысанда Коммерциялық ұсыныс үлгісінде көрсетілген зерттеу тақырыбы бойынша Қызмет көрсетудің Техникалық Талаптарына сәйкес қызмет құны;

3) Әлеуетті серіктес орындаушының уәкiлеттi өкiлiнiң қойылған мөрi мен қолымен, түйіндемемен, жоспарланған қызметтерді көрсету шеңберінде  тартылатын сарапшылардың тiзiмi;

4) Әлеуетті серіктес орындаушының жоғарыда көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар;

 5) Зерттеуді жүзеге асыру үшін әлеуетті серіктес орындаушының тәсілдерін таныстыруы  және / немесе көрінісі.

Бұл рәсім тек мемлекеттік тапсырма шеңберінде техникалық сипаттама қызметтерінің сметалық құнын алу мақсатында ғана жүзеге асырылады.

Әлеуетті серіктес орындаушыны бағалау мен іріктеуді Қоғамның конкурстық комиссиясы біліктілік сипаттамаларын, қолда бар жұмыс тәжірибесін және Компания қызметтерінің құнын ұсынатын құжаттар негізінде жүзеге асырады.

Мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, «Мәңгілік Ел» көшесі 8, Министрліктер үйі, 3 кіреберіс, «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ кеңсесі, 404 бөлме, байланыс телефоны: + 7 (7172) 74 99 93.

21.06.2018
719