Демографиялық болжам. 3 бөлім - Ұзақ мерзімді демографиялық болжам

            

1453