Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу

Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу. 05.12.2017 ж. №162-Ө бұйрық

Айдар: 
25.04.2018
49